BABRA CITY NI ZALAK

BABRA CITY NI ZALAK Babra city amreli najik aavelu city chhe. tya badha gujrati vase chhe. babra a ek town chhe. jya loko hali mali ne sathe rahe chhe. babra ek avi jagya chhe jya loko pote game tya hari fari sake cchhe. rajkot rangeelu chhe tya thi 80 km far away aaveluu aa city ma… Read More »